Oblicza epok. Język polski. Podręcznik. Klasa 1. Część 1. Reforma 2019. Szkoła ponadpodstawowa. Liceum i technikum. Zakres podstawowy i rozszerzony 952/1/2019

, ,

Podręcznik

Oblicza epok. Język polski. Podręcznik. Klasa 1. Część 1. Reforma 2019. Szkoła ponadpodstawowa. Liceum i technikum. Zakres podstawowy i rozszerzony
952/1/2019

, ,

  • Producent: WSiP
  • Rok produkcji: 2019
  • ISBN: 9788302180873
  • Ilość stron: 340
  • Oprawa: miękka
Wysyłka:
Pojutrze (poniedziałek 2021-09-20)*Przy zamówieniu większej ilości egzemplarzy czas realizacji zamówienia może ulec wydłużeniu
Cena katalogowa 45,54 PLN brutto
Cena dostępna po zalogowaniu
Dodaj do Schowka
Zaloguj się
Przypomnij hasło
×
×
Cena 45,54 PLN
Dodaj do Schowka
Zaloguj się
Przypomnij hasło
×
×

Opis: Oblicza epok. Język polski. Podręcznik. Klasa 1. Część 1. Reforma 2019. Szkoła ponadpodstawowa. Liceum i technikum. Zakres podstawowy i rozszerzony - Dariusz Chemperek, Adam Kalbarczyk, Dariusz Trześ

Pierwsza część podręcznika Oblicza epok do klasy 1 składa się z trzech działów odpowiadających epokom historyczno-literackim. Są to:

- Biblia w literaturze i kulturze,

- Literatura Greków i Rzymian,

- Średniowiecze.Materiał nauczania jest ułożony chronologicznie i podzielony na epoki historycznoliterackie, w ramach których zastosowano podział na jednostki lekcyjne. Wiedza teoretyczna ściśle łączy się z umiejętnościami praktycznymi – realizacja materiału ma formę pogłębionej analizy i interpretacji tekstu. Rozpoczynające każdą lekcję komentarze, przydatne wyjaśnienia pojęć kluczowych oraz zadania pod tekstami umożliwiają wnikliwe odczytanie utworów, uczą umiejętności interpretacyjnych, uwrażliwiają na zapisane w tekstach wartości (sekcja Wartości i postawy), rozwijają umiejętności retoryczne uczniów (m.in. argumentowanie, uzasadnianie opinii, zabieranie głosu w dyskusji wokół postawionego problemu), a także pozwalają na integrację treści z różnych obszarów kształcenia (w lekcjach literacko-kulturowych wyróżniono kolorystycznie polecenia dotyczące nauki o języku; zaproponowano ćwiczenia związane z tworzeniem wypowiedzi pisemnych i samokształcące zadania projektowe odnoszące się do problematyki omówionych tekstów).By pokazać uczniom aktualność dawnej literatury, teksty z epoki zestawiono ze współczesnymi kontekstami, również z kultury popularnej – dobranymi zarówno ze względu na podobieństwo motywów, jak i zróżnicowanie środków wyrazu (m.in. film, muzyka, teatr, sztuki plastyczne, street art).Podręcznik wzbogacają miniprzewodniki, pozwalające zebrać i usystematyzować wiedzę, a także blok powtórzeniowy, składający się ze schematu zawierającego najważniejsze informacje o omówionych lekturach, z powtórzenia ważnych pojęć (Przypomnij sobie) i pytań kontrolnych (Sprawdź się). Zwieńczeniem każdego działu są bloki Analiza tekstu nieliterackiego i Tworzenie własnego tekstu.Materiały w podręcznikach koncentrują się na ćwiczeniu umiejętności, na które nacisk kładzie podstawa programowa, i dotyczą treści nauczania oraz lektur obowiązkowych (wszystkich) i uzupełniających (w każdej klasie po dwie pozycje książkowe w całości lub we fragmentach) z poziomu podstawowego i rozszerzonego.Struktura tematu (jednostki lekcyjnej)Tytuł lekcji – zaciekawia, nawiązuje do omawianego utworu.Oś czasu – pokazuje czas powstania dzieła.Tekst odautorski podzielony na podrozdziały – wprowadza podstawowe treści nauczania wyszczególnione w podstawie programowej, zawiera informacje o genezie (U źródeł tekstu), gatunku (Forma gatunkowa) oraz kontekstach, w których należy utwór odczytywać.Elementy graficzne (tabele, schematy, diagramy) – ułatwiają zapamiętywanie wiadomości.Ramki Wiedzieć więcej z informacjami o charakterze ciekawostek, uzupełnień – ubarwiają i rozszerzają narrację, zaciekawiają ucznia przedmiotem.Ramki O twórcy (przy pierwszym tekście danego autora w podręczniku) – przedstawiają dodatkowe informacje biograficzne.Tekst – zawiera numerację wersów (w przypadku wiersza) i akapitów (w przypadku tekstów nieliterackich) oraz przypisy ułatwiające zrozumienie treści.Konteksty (fotografie, reprodukcje, kadry filmowe itp.) z opisami wyjaśniającymi ich powiązania z utworem z epoki oraz poleceniami, które ukierunkowują interpretację kontekstu lub podsuwają problem do dyskusji.Ramki Pojęcia kluczowe – zawierają wyjaśnienia najważniejszych pojęć i terminów.Polecenia w lekcjach literacko-kulturowych, podzielone na części:

- Analiza, Interpretacja – służą pogłębionej lekturze dzieła, uczą analizy i interpretacji całych utworów lub wskazanych fragmentów, a także uzasadniania opinii z odwołaniem się do odpowiednich kontekstów oraz własnego doświadczenia lekturowego i życiowego;

- Wartości i postawy – propozycja przedyskutowania przez uczniów problemu dotyczącego wartości / postaw oraz konfliktów wartości / postaw obecnych w utworze, w tym zachęta do odniesienia się młodzieży do cudzych wypowiedzi czy poglądów na ten temat; także impuls do rozmowy na temat problemu dotyczącego związku wartości poznawczych, etycznych i estetycznych obecnych w utworze;

- Wypowiedź pisemna – polecenie stworzenia wypowiedzi pisemnej w jednym z gatunków wskazanych w podstawie programowej;

- Zadanie projektowe (fakultatywnie w niektórych lekcjach) – propozycja realizacji projektu odnoszącego się do zainteresowań i osiągnięć uczniów oraz problematyki tekstów omawianych na lekcji.Ćwiczenia w lekcjach językowych.Infografiki na rozkładówkach – w atrakcyjny graficznie sposób przybliżają wybrane zagadnienia kształcenia literacko-kulturowego.Struktura materiału powtórzeniowego po dzialePowtórzenie i sprawdzenie wiadomości:

- schemat odnoszący się do treści działu, zawierający najważniejsze informacje o utworach z epoki (m.in. autor, data powstania, gatunek, motywy i symbole);

- przypomnienie najważniejszych pojęć z lekcji literacko-kulturowych i lekcji językowych, z odsyłaczem do odpowiedniej strony w podręczniku;

- polecenia (otwarte i zamknięte) odnoszące się do treści działu, sprawdzające stopień opanowania przez ucznia materiału.Analiza tekstu nieliterackiego – materiały służące doskonaleniu umiejętności retorycznych.Tworzenie własnego tekstu – materiały przygotowujące ucznia do samodzielnego tworzenia dłuższej wypowiedzi pisemnej.Na końcu podręcznika znajdują się:

- Indeks pojęć – pomagający w uporządkowaniu zdobytej wiedzy i zapewniający przyswojenie najważniejszej terminologii,

- Indeks osób.

Szczegóły: Oblicza epok. Język polski. Podręcznik. Klasa 1. Część 1. Reforma 2019. Szkoła ponadpodstawowa. Liceum i technikum. Zakres podstawowy i rozszerzony - Dariusz Chemperek, Adam Kalbarczyk, Dariusz Trześ

Tytuł: Oblicza epok. Język polski. Podręcznik. Klasa 1. Część 1. Reforma 2019. Szkoła ponadpodstawowa. Liceum i technikum. Zakres podstawowy i rozszerzony
Podtytuł: 952/1/2019
Autor: Dariusz Chemperek, Adam Kalbarczyk, Dariusz Trześ
Producent: WSiP
Seria: Oblicza epok
ISBN: 9788302180873
Kategoria: Podręczniki
Liceum » Klasa 1
Technikum » Klasa 1

MEN: 952/1/2019
Przedmiot: Język polski
Rok produkcji: 2019
Ilość stron: 340
Oprawa: miękka


Recenzje: Oblicza epok. Język polski. Podręcznik. Klasa 1. Część 1. Reforma 2019. Szkoła ponadpodstawowa. Liceum i technikum. Zakres podstawowy i rozszerzony - Dariusz Chemperek, Adam Kalbarczyk, Dariusz Trześ

Zaloguj się
Przypomnij hasło
×
×